Politični umori

Podobnega mnenja je tudi Evropski parlament. V raziskavi avstrijskega zastopnika Evropske ljudske stranke Lukasa Mandla, ki deluje v Odboru za zunanjo politiko, je bilo zahtevano tudi odprtje državnih arhivov iz časa bivše Jugoslavije, saj naj bi se na ta način lažje odkrile povezave politike z organiziranim kriminalom. Številni diplomati Evropske unije so prepričani, da so službe, kot je UDBA, za svoje delovanje uporabljale obsojene kriminalce, to naj bi svoj čas počele tudi v državah Evropske unije.

Za Evropski parlament so problematični tudi primeri političnih umorov, ki so jih za potrebe takšnih državih služb izvrševali kriminalci. Povezave med organiziranim kriminalom, politiko in poslovneži so obstajale še pred razpadom bivše Jugoslavije in so se nadaljevale tudi v času balkanskih vojn v 90. letih. Predstavniki Evropskega parlamenta obsojajo pomanjkanje politične volje v regiji in zdaj zahtevajo odprtje arhivov bivše Jugoslavije in njihovo izročitev oblastem, ki jih želijo raziskati. Zahtevajo pa tudi izmenjavo podatkov med Evropsko unijo, ZDA, Kanado in Združenim kraljestvom.

Lukas Mandl iz Avstrijske ljudske stranke vodi skupino Odbora EP za zunanje zadeve, ki zahteva odprtje arhivov bivše UDBE.

Balkan izvor kriminala

Predstavniki Evropskega parlamenta menijo, da je organiziran kriminal v regiji Zahodnega Balkana izvirni greh za kriminalne posle na celotnem območju Evropske unije. Nekdanje države Jugoslavije so namreč pogosto izvorna ali pa tranzitna cona tihotapljenja drog, orožja in celo ljudi, pa tudi pranja denarja. Večina držav v regiji sicer že ima podpisan sporazum Eurojustom, agencijo Evropske unije za sodelovanje v borbi proti organiziranemu kriminalu. Parlament poziva, da se tudi s Kosovom doseže podoben dogovor. Evropski parlament sicer ob tem poziva tudi Evropsko unijo, da ukine vize za državljane Kosova, saj naj bi zahtevane pogoje država izpolnila že leta 2018.

Vzporedni mehanizem globoke države, knjiga, ki jo je objavil Rado Pezdir, je dodobra razburkala slovensko javnost.

Vzporedni mehanizem

Spomnimo. Slovenijo je v zadnjih dneh pretresla objava knjige Vzporedni mehanizem globoke države profesorja in publicista Rada Pezdirja, ki ni pomembna samo zato, ker z dokumenti dokazuje vzporedno ekonomijo nekdanjega komunističnega režima in razkriva, zakaj se tranzicija še ni končala, ampak tudi zato, ker pojasni dogodke v prvih letih po osamosvojitvi. V tistih dneh se je že glasneje govorilo o povojnih pobojih in umorih Udbe. Odprtje arhivov slovenske službe državne varnosti bi lahko vzporedni ekonomiji zadalo prvi veliki udarec, saj bi lahko stekli prvi kazenski postopki in kriminalistične preiskave.

T. F.